Reklamacje i Zwroty

Reklamacje

W celu złożenia Reklamacji prosimy o wypełnienie Formularza Reklamacyjnego a następnie wysłanie. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od momentu jej złożenia i poinformujemy Klienta o sposobie jej załatwienia. W przypadku braku ustosunkowania się, reklamację poczytuje się za uznaną.

Formularz reklamacyjny


    Zwroty

    W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu, Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z poniższego formularza odstąpienia od umowy. Konsument powinien odesłać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował on o odstąpieniu od umowy, na adres: POLOR Sp. z o.o. ul. Władysława IV 1, 70-651 Szczecin. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

    Formularz zwrotu