Formy płatności

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
2. Płatności elektroniczne
3. Płatność za pobraniem.

Wybór formy należy do Kupującego.

Płatność przelewem

W przypadku wyboru formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, Kupujący zobowiązuje się przelać określoną sumę pieniężną na następujący rachunek bankowy:
ING Bank Śląski PLN 83 1050 1559 1000 0090 9051 3129

Płatności elektroniczne

W przypadku płatności elektronicznych, płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayPro SA. Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku lub operatora kart kredytowych celem dokonania płatności. Klient jest obowiązany dokonać zapłaty w terminie dwóch dni roboczych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Płatność za pobraniem

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w momencie odbioru przesyłki będącej przedmiotem zawartej Umowy Sprzedaży.

 

Po zakupie towaru sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu w postaci faktury.