Produkty

Dysza kulista, strumień w tył

Dysza kulista do niewielkich elastycznych kanałów, strumień ku tyłowi

Opis
Dysza kulista do kanałów elastycznych i/lub o małych wymiarach, strumień kierowany do tyłu.