Produkty

Wałek roboczy elastyczny 12 mm

Elastyczny wałek roboczy o średnicy 12 mm do kanałów Ø >125 - 400 mm

Opis

Typoszereg wałków roboczych przedłużających na bazie linki skrętnej metalowej o średnicy 12 mm zalecany do przewodów w zakresie średnic od 125 do 400 mm.

Dostępne długości: 3 m , 6 m, 9 m, 12 m