Produkty

Wałek roboczy elastyczny 10 mm

Elastyczny wałek roboczy o średnicy 10 mm do kanałów Ø 100 - 315 mm

Opis

Typoszereg wałków roboczych przedłużających na bazie linki skrętnej metalowej o średnicy 8 mm zalecany do przewodów w zakresie średnic 100 - 315 mm.

Dostępne długości: 3 m , 6 m, 9 m, 12 m