Produkty

Wałek roboczy elastyczny 8 mm

Elastyczny wałek roboczy o średnicy 8 mm do kanałów Ø 60 - 250 mm

Opis

Typoszereg wałków roboczych przedłużających na bazie linki skrętnej metalowej o średnicy 8 mm zalecany do przewodów w zakresie średnic 60 - 250 mm.

Dostępne długości: 3 m , 6 m, 9 m, 12 m