Produkty

Szczotka miękka do ciasnych przewodów, M12

Szczotka miękka do przewodów o niewielkich średnicach, mocowanie M12

Opis

Miękka szczotka o stożkowo nachylonym ku tyłowi włosiu, o średnicy spoczynkowej w świetle tylko 45 mm.

Przewidziana do przewodów o niewielkich średnicach.

Typoszereg średnic:

125 mm

200 mm

340 mm