Produkty

Szczotka mieszana miękka z krążkiem osadczym

Szczotka mieszana miękka z krążkiem osadczym do mocowania na uchwycie

Opis

Szczotka zaciskana uchwytem na wałku roboczym, wyposażona w dwa rodzaje włosia o różnej sztywności.

Dłuższe włosie, luźno skręcone, zapewnia skuteczne zdarcie osadu z narożników kanału. Krótsze sztywniejsze, ciaśniej skręcone, wzmacnia efekt czyszczenia, a także umożliwia centralne (osiowe) pozycjonowanie się szczotki.

Dopuszcza się stosowanie szczotki w przewodach okrągłych z zachowanie zasady nadwymiaru.

Typoszereg średnic:

200 / 400 mm

300 / 500 mm

400 / 600 mm

500 / 700 mm

600 / 800 mm

700 / 900 mm

800 / 1000 mm

1000 / 1200 mm

1300 / 1600 mm (realizacja na indywidualne zamówienie, 4-6 tygodni)