Produkty

Szczotka mieszana, mocowanie M12

Szczotka z włosiem mieszanym o zmiennej sztywności

Opis

Szczotka wyposażona w dwa rodzaje włosia o różnej sztywności.

Dłuższe włosie, luźno skręcone, zapewnia skuteczne zdarcie osadu z narożników kanału. Krótsze sztywniejsze, ciaśniej skręcone, wzmacnia efekt czyszczenia, a także umożliwia centralne (osiowe) pozycjonowanie się szczotki.

Dopuszcza się stosowanie szczotki w przewodach okrągłych z zachowanie zasady nadwymiaru.

Typoszereg średnic:

150 / 350 mm

200 / 400 mm

300 / 500 mm

400 / 600 mm

500 / 700 mm